Mäta, jämföra och uppskatta

Hallå!

Denna vecka har vi arbetat med att mäta, jämföra och uppskatta storheter. Grupperna har bland annat arbetat med längd, tid och volym.

I början av veckan var vi ute i skogen och använde oss av begreppen meter och centimeter.

Vi har även arbetat och mätt tid med analoga klockan och arbetat med hel,halv, kvart i och kvart över.

Grupperna har också arbetat med volym då de uppskattat, jämfört och mätt i liter och deciliter.

Jajjes grupp har också fortsatt arbetet med kamratrespons med ”two stars and a wish”. Eleverna har fått ge varandra respons på de brev som de skulle skicka iväg till sina brevvänner.

 

Ha en varm och skön helg!

Jajje och Anna


Prenumerera på nya blogginlägg

Första breven har kommit!!!

Hallå!

I dag fick vi de första breven från våra brevkompisar i Alsike! På morgonen läste Jajje och Victoria upp vem breven var till och det var med stor iver och nyfikenhet som gruppen läste breven! Vi började att skriva svar direkt och behöver nog någon lektion till innan vi kan skicka i väg våra svar. De flesta av oss fick svar på de frågor som vi ställde i första brevet och fick nu svara på de frågor som brevkompisen ställt.

För eleverna blev det väldigt konkret att när man skriver så skriver man för någon -en mottagare, och denna gång var det dom. Under lektionen blev det även flera goda diskussioner, analyser och reflektioner kring skrivregler, handstil och hur man ska formulera sig. Brevväxlingen är ett mycket lärorikt inslag i undervisningen!  /Victoria och Jajje

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Vårpromenad och Knivstaåns dag

Hallå!

I måndags var Jajje och Victorias grupp ute på vårpromenad i solskenet. Vi tittade på vårblommor som vi har arbetat med i skolan. Vi plockade bland annat Tussilago (som nu ligger på press) som vi sedan ska klistra in i våra årstidsböcker.

I går (25/4) var det Knivstaåns dag!

Det var Naturskolan, Knivsta kommun och Biotopia som berättade och visade om hur livet i bäckar och åar har vaknat.  Även om inte solen lyste så fick eleverna en fin upplevelse och de tyckte att det var roligt. Vi fick se när ryssjan tömdes och även ”fiska” lite själva. Gruppen fick även undersöka och upptäcka det lilla livet under ytan och genom luppar titta på trollsländelarver, vattenskorpioner och andra kryp.

Som avslutning på eftermiddagen fick eleverna skapa olika saker av naturmaterial. En del elever valde att ta hem sina saker medan några valde att ge sina till kommunen som kommer att ha en utställning av saker som besökande elever skapat.

Ha en trevlig eftermiddag!

Jajje och Victoria

 


Prenumerera på nya blogginlägg

BADVECKOR!

Hej!

Det är badveckor nu! Vi glömde att få med det i veckobrevet.

Eleverna kommer att ha bad v.12,13 och 14!

På torsdagar (Annas grupp) åker eleverna buss till Hälsohuset. Samling 8:30 utanför matsalen. Badtid 9:00-9:40. Buss hem 10:00. Carola följer med.

På fredagar (Jajjes grupp) . åker eleverna buss till Hälsohuset. Samling 8:30 utanför matsalen. Badtid 9:00-9:40. Buss hem 10:00. Victoria följer med.

/ Jajje & Anna


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt veckobrev!

Hallå!

Nu finns nytt veckobrev upplagt!

Här är lite bilder från veckans matte där eleverna bland annat arbetat med att mäta. /Ha det gott! Jajje och Anna


Prenumerera på nya blogginlägg

NTA- Fast eller flytande

Hej!

Nu är Jajjes grupp inne på uppdrag 2 i NTA lådan ”fast eller flytande”. Ämnet är kemi och under de två första uppdragen har vi arbetat med likheter/olikheter och färg och form. Eleverna får på utveckla sina förmågor att motivera, argumentera och diskutera. Samarbeta samt att sätta sig in och förstå hur andra tänker är också moment som eleverna tränar och utvecklas i. NTA ska väcka intresse och nyfikenhet.

Denna film är från uppdrag 2 ”färg och form”. Eleverna fick i grupper om 2 sortera in 20 fasta föremål. När de var klara gick eleverna runt i klassrummet och tittade och diskuterade de olika gruppernas sorteringar. Eleverna uppmanades att ställa frågor till varandra. Vi pratade även om hur man ställer frågor. Det är väldigt intressant att lyssna på elevernas samtal och hur de resonerar och här ges du möjlighet att ta del av klassrummet…så välkommen in….

Jag vill återigen påminna er om att då filmklipp tar så stort utrymme kommer vi att länka klipp via ett youtubekonto. På youtube kan man fylla i olika sekretessnivåer och de filmklipp som vi lägger upp är ifyllda ”olistat” vilket innebär att endast ni som har länken kan se videon. Ni kan ”dela vidare” men man kan inte söka på klippet på youtube.

Hoppas att ni fick en liten inblick kring vad vi gör i NO och NTA.

Trevlig kväll! /Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg