Mäta, jämföra och uppskatta

Hallå!

Denna vecka har vi arbetat med att mäta, jämföra och uppskatta storheter. Grupperna har bland annat arbetat med längd, tid och volym.

I början av veckan var vi ute i skogen och använde oss av begreppen meter och centimeter.

Vi har även arbetat och mätt tid med analoga klockan och arbetat med hel,halv, kvart i och kvart över.

Grupperna har också arbetat med volym då de uppskattat, jämfört och mätt i liter och deciliter.

Jajjes grupp har också fortsatt arbetet med kamratrespons med ”two stars and a wish”. Eleverna har fått ge varandra respons på de brev som de skulle skicka iväg till sina brevvänner.

 

Ha en varm och skön helg!

Jajje och Anna


Prenumerera på nya blogginlägg

Första breven har kommit!!!

Hallå!

I dag fick vi de första breven från våra brevkompisar i Alsike! På morgonen läste Jajje och Victoria upp vem breven var till och det var med stor iver och nyfikenhet som gruppen läste breven! Vi började att skriva svar direkt och behöver nog någon lektion till innan vi kan skicka i väg våra svar. De flesta av oss fick svar på de frågor som vi ställde i första brevet och fick nu svara på de frågor som brevkompisen ställt.

För eleverna blev det väldigt konkret att när man skriver så skriver man för någon -en mottagare, och denna gång var det dom. Under lektionen blev det även flera goda diskussioner, analyser och reflektioner kring skrivregler, handstil och hur man ska formulera sig. Brevväxlingen är ett mycket lärorikt inslag i undervisningen!  /Victoria och Jajje

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Berättelser på G!

Hej!

Under veckan har arbetet med de berättande texterna fortskridit.

I Jajjes grupp skriver vi i par på iPadsen då det finns flera fördelar med detta. Bland annat utvecklas och lär eleverna av varandra, både verbalt och i skrift. I processen sker meningsfulla utbyten av idéer, tankar och resonemang som:

”Hur ska vi skriva? Vad tycker du ska hända nu? Kan du skriva ordet..?

nej, vi har glömt att… Jag tycker att…vad tycker du?

Ja, det är bra! Om du ritar den delen så ritar jag det…

En del par har skrivit färdigt texten så därefter har de börjat med sina illustrationer. När de har ritat färdigt sin bild så använder de iPadens kamera och fotograferar och överför bilden in i skrivprogrammet till deras bok. Samarbete och respekt för varandra tränas i detta men detta arbetssätt skapar också en känsla av att ”bygga något tillsammans – att båda bidrar” -man utnyttjar varandras kunskaper och färdigheter. Så här kan det se ut:

Trevlig kväll! / Jajje och Victoria


Prenumerera på nya blogginlägg

Boksamling och bänkböcker

Idag har vi haft boksamling då alla elever i åk 1-3 samlades för att glädjas åt hur mycket vi hade läst under läsveckorna. När vi räknat ihop minuterna från elevernas ”läshattar” så hade vi i  årskurs 1 läst drygt 210 timmar!!!Superbra jobbat! Alla har bidragit till detta!  Nu när vi har kommit igång med vår läsning så har vi denna vecka gått och lånat böcker i skolans bibliotek. Många tyckte att det var mysigt och kul att läsa något ”annat” än vingböcker. Detta var våra första ”bänkböcker”.

Mycket fokus på läsning denna vecka och det passar ju bra då det även är barnboksveckan. Vi har fått lyssna till många fina presentationer och ser fram emot de som är kvar.

Ha det gott! / Jajje & Anna


Prenumerera på nya blogginlägg

Roboten växer fram…

Idag har vi haft fadderverksamhet igen. Eleverna har varit mycket kreativa och det är ett riktigt bra samarbete mellan fadderbarn/fadder. Extra kul att se hur ettorna tar för sig! Detta är det tredje tillfället som vi har arbetat med roboten och vi behöver nog en gång till innan den är klar. Vid alla fadderträffar så har ettorna fått leka på ”mellanstadiets gränsområde” tillsammans med faddrarna på rasten som följt efter lektionen. Detta har många ettor (och faddrar) funnit extra kul! Denna fadderverksamhet bidrar verkligen till en god gemenskap på Ängbyskolan! / Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg

Läxor!!!

Hej!

Idag har alla fått sin första läsläxa! Vi har läst och samtalat kring texterna. Eleverna kommer att få läsa upp läsläxan varje torsdag här i skolan. Barnen fick hem ”läxmappen” där det finns viktig information till er föräldrar.

  • I Den magiska kulan är det sidorna 8-11, kapitel 1: ”Monstret Olle”.
  • I Olas bok är det sidorna 8-9 plus ordbilderna som ska klippas ut. Träna på dessa (se blad i mapp).

Eleverna har också en skrivläxa denna vecka.

I läxboken är det sidorna: s. 3 ”Monstret Olle” och till Olas bok är det ett arbetsblad.

Notera att ni kan prenumerera på bloggen, se på den högra spalten!

Med vänlig hälsning Jajje och Anna


Prenumerera på nya blogginlägg