Om

35 elever och 4 lärare. Tillsammans skapar vi en lärandemiljö som bygger på trygghet, respekt, ansvar och gemenskap. Framtiden är vår.