Roboten växer fram…

Idag har vi haft fadderverksamhet igen. Eleverna har varit mycket kreativa och det är ett riktigt bra samarbete mellan fadderbarn/fadder. Extra kul att se hur ettorna tar för sig! Detta är det tredje tillfället som vi har arbetat med roboten och vi behöver nog en gång till innan den är klar. Vid alla fadderträffar så har ettorna fått leka på ”mellanstadiets gränsområde” tillsammans med faddrarna på rasten som följt efter lektionen. Detta har många ettor (och faddrar) funnit extra kul! Denna fadderverksamhet bidrar verkligen till en god gemenskap på Ängbyskolan! / Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg

FN-dagen

Hej!

I dag har vi uppmärksammat FN-dagen på skolan. Superklassen hade tillsammans med alla elever från förskoleklass till åk 3 sångsamling där vi sjöng sånger som: ”Kombaya ya kombaya”, ”I natt jag drömde” och ”När jag sitter i min lilla vrå”. Inför samlingen hade klass 2 gjort duvor och åk 3 hade skrivit fina fredsdikter som några läste upp. Vi i Superklassen hade gjort olika flaggor från alla världens olika hörn.

I klassrummen har vi pratat och sett på film om FN och Barnkonventionen och barns rättigheter.

Här nedan kan ni ta del av Jajjes grupp där de sjunger ”I natt jag drömde”. (Då filmklipp tar så stort utrymme kommer vi att länka klipp via youtubekonto. På youtube kan man fylla i olika sekretessnivåer och de filmklipp som vi lägger upp är ifyllda ”olistat” vilket innebär att endast ni som har länken kan se videon. Ni kan ”dela vidare” men man kan inte söka på klippet på youtube).

/Jajje, Anna, Victoria och Carola


Prenumerera på nya blogginlägg

Klassråd

I skolans läroplan, Lgr11, så står det i det centrala innehållet att undervisningen i de samhällsorienterande ämnena, i årskurs 1-3, ska behandla hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

I dag hade  Jajjes grupp sitt första klassråd och det gick väldigt bra. Eftersom det var det första klassrådet så fick eleverna mycket handledning av mig men tanken är att de senare kan genomföra och organisera klassrådet i stort sätt själva.

Sekreterare och ordförande valdes och därefter fick klassen komma med diskussionspunkter för klassrådet. Dessa punkter blev på dagens agenda:

* skor i hallen (Jag gav beröm för hur fint de har i kapprummet)

* Vingböcker (Vingböcker ramlar ner och ingen tar upp dom- hur ska vi lösa det)

*bättre arbetsro (en elev tyckte att några i bland pratade på vissa lektioner. Vi diskuterade kring om vad arbetsro innebär?! Detta var En väldigt intressant diskussion så efter att ha samtalat om arbetsron så tyckte nästan alla att det var mycket bra arbetsro i klassrummet, vilket verkligen jag och Victoria intygar)

*elevråd (Jag berättade om om vad elevrådet är och om någon ville vara elevrådsrepresentant för gruppen. Jag förklarade vad som förväntades av representanten och intresset var stort).

*bättre vägar i klassrum (en elev tycker att inte alla går åt ”rätt håll” när vi ska hämta/lämna saker i klassrummet. Eleverna fick komma med förslag och kom fram med den mycket kreativa ideén om att göra pilar som ska sitta i klassrummet och visa vägen. Efter mycket kreativa förslag så löste klassen det på ett mycket bra sätt!)

*köpa bollar (Några elever önskade att klassen skulle ha några bollar att tillgå på rasten. Dessa var de mest önskade typer av bollar: fotboll, handboll och basketboll. Jag sa att jag skulle se över om det eventuellt fanns några pengar kvar för att köpa detta till klassen.

*övrigt

Under denna punkt tillkom en fråga som behandlade fritids.

En elev önskade att fritids skulle ha större papper att pyssla med. Jag har framfört önskemålet till fritids.

img_0105 img_0106

Klassrådet höll på i nästan en timme och när det var slut frågade jag hur de tyckte att det hade varit så tyckte alla att det var roligt! Kul!

Som lärare är det otroligt givande att sitta och inta en mer passiv roll och se hur eleverna hanterar och tar ansvar för lektionen. Hur de diskuterar, resonerar, kommer med kreativa lösningar och arbetar på ett demokratiskt sätt.

I ”övergripande mål och riktlinjer”  i läroplanen står det i avsnitt ”Elevers ansvar och inflytande ” att skolans mål är att varje elev ” har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former”.

Efter denna lektion känns det som om att vi är på mycket god väg!

/ Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg

klassregler

Hej!

Under dessa veckor har vi pratat mycket om hur man är en bra kompis och hur man ska vara mot varandra. Eleverna har fått komma med förslag på regler och vad de tycker är viktigt. Tillsammans har vi kommit överrens om några regler. Dessa har vi diskuterat och samtalat mycket kring.

Jajjes grupp: Vi försöker i reglerna försöka lyfta något bra -positivt tänk, så istället för regeln ”man ska inte slåss” så har vi istället sagt att ” i vår klass är vi snälla med varandra”.

Idag har eleverna i den gröna gruppen fått ”skriva på” med sitt namn på reglerna, som ett kontrakt. Imorgon ska röda gruppen göra detsamma.

Så här vill vi i Jajjes grupp att det ska vara:

klassregler

/ Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg

Slut på veckan!

Bild

Hallå! Nu är skolveckan slut och eleverna har varit riktigt flitiga i klassrummen!

Under fliken ”veckobrev” kan ni läsa veckobrevet! I veckobrevet kan ni bland annat läsa att eleverna har presenterat sina sommarminnen och räknat matte. Här är några bilder från veckan… Ha en skön helg! / Jajje

ps. klickar ni på bilderna så blir de större…

IMG_8325IMG_8318IMG_8326IMG_8317IMG_8312IMG_8316


Prenumerera på nya blogginlägg

Första skoldagen!

Hej och välkomna till första skoldagen!
Idag har vi haft upprop och varje elev har fått hämtat sitt namn från tavlan.

Efter en stund gick alla anhöriga och vi lärare fick ha eleverna ”för oss själva” en liten stund för första gången. Vi läste en kort bit i en bok för att sedan gå ut och inviga läsåret tillsammans med alla andra elever och lärare. Rektor Pia höll ett tal och presenterade nya lärare på skolan.

Linn i vår klass fick ”klippa bandet” som invigde läsåret!

När invigningen var över fick vi glass och dessa tog vi med oss och åt i klassrummet. Gott! När vi smaskat färdigt gick vi ut för att ”gå” gränserna på skolan.

Sedan var det redan dags för lunch och idag serverades Hamburgare med bröd och det uppskattades av de flesta! =)

Lunchrasten flöt på bra och sedan gick vi in i klassrummen för att ha lite bild.

Slutet av dagen berättade Victoria och Carola om fritids och visade hur man ska anmäla sig när man kommer till fritids.

12:20 var första skoldagen slut! Vi hoppas att alla har en positiv känsla med sig hem!

 

Vid tangenterna Jajje

 


Prenumerera på nya blogginlägg